Cégek és az Új PTK

Az új PTK cégeket érintő legfontosabb új szabályait a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumának csoportvezető bírája, dr. Gyulai Olga foglalta össze egy Indexes interjúban:

  • Ugyan március 15-én lépett hatályba az új Ptk., de a cégek kaptak egy kis haladékot az átállásra. Akkor kell az új szabályokhoz igazodniuk, amikor március 15. után először módosítják a létesítő okiratukat.De halogatni az átállást a létesítő okirat békén hagyásával a végtelenségig nem lehet. Van végső határidő is: bt.-knél, kkt.-knál és szövetkezeteknél 2015. március 15., a kft.-knél és az rt.-knél 2016. március 15.
  • A kft.-knél még annyival bonyolultabb a helyzet, hogy azok hiába módosítják a létesítő okiratukat, nem vonatkozik rájuk az új Ptk., csak onnantól kezdve, hogy felemelik a törzstőkéjüket az új kötelező minimumra, 3 millió forintra. Ennek is 2016. március 15. a végső határideje.
  • 2016. március 15-ig csak a határozatot kell meghozni a törzstőkeemelésről, egyébként pedig a tagok további maximum három évet kapnak a pénz befizetésére, vagyis lényegében 2019 márciusáig van haladék.
  • A dolognak annyi a hátulütője, hogy amíg nincs befizetve a teljes összeg, nem fizethető osztalék, a pénzt kötelező a feltőkésítésre fordítani. Az a kft., amelyik ezt sem tudja vállalni, választhat, hogy átalakul kevéssé tőkeigényes gazdasági társasággá, például bt.-vé, vagy pedig jogutód nélkül megszűnik.

Az új Ptk. értelmezésénél egyébként a jogalkalmazóknak, a bíráknak sincs könnyű dolga. A régi társasági törvényben kényszerítő szabályok voltak, és azoktól akkor lehetett eltérni, ha a törvény külön felhatalmazást adott rá. Az új Ptk. logikája más: alapvetően megengedi az eltérést a törvényszövegtől, hacsak az eltérést nem tiltja kifejezetten a törvény, vagy az eltérés nem sérti nyilvánvalóan a cég hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének az érdekeit, esetleg nem akadályozza a cég törvényes működése feletti felügyeletet.

                                     businessandlawkft

       

About Dr. Sági István

Honlapjaim: http://www.sagiistvan.hu http://www.businessandlaw.hu
This entry was posted in BLOG. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?